Lög og reglur

Hér eru upplýsingar um lög og reglugerðir, með áorðnum breytingum, sem varða vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.

  • Frá 28. febrúar 2018 tóku gildi "Reglur um hvernig velja má og nálgast fólk til þátttöku í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og hvaða fræðslu skal veita því áður en samþykkis þess er leitað". Reglurnar voru birtar í B-deild Stjórnartíðinda þennan dag (reglur nr. 230/2018).
  • Frá 1. janúar 2015  gilda lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014. Lögin gilda um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og taka til vísindarannsókna sem gerðar eru hér á landi að hluta eða öllu leyti.
  • Um klínískar lyfjarannsóknir gilda jafnframt ákvæði lyfjalaga nr. 93/1994 og reglugerða settra samkvæmt þeim (rg. 443/2004, rg. 907/2004 og rg. 1099/2010). Um klíníska prófun lækningatækja gilda jafnframt ákvæði laga um lækningatæki og fylgjandi reglugerða (lög nr. 16/2001).
  • Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga gilda að svo miklu leyti sem annað er ekki ákveðið í lögum þessum þ.e lögum nr. 44/2014, Um persónuvernd og meðferð gagna gilda eftirtalin lög og reglugerðir: Lög nr. 90/2018, rg. 170/2001, rg. 918/2001, rg. 340/2003rg. 435/2003, rg. 698/2004, rg. 712/2008, rg. 1100/2008, augl. 228/2010).
  • Um aðgang að heilbrigðisskrám sem landlæknir heldur fer samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu (lög nr. 41/2007).
  • Um aðgang að lífsýnum sem varðveitt eru í lífsýnasöfnum og um aðgang að upplýsingum í söfnum heilbrigðisupplýsinga fer samkvæmt lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga (lög nr. 110/2000, með áorðnum breytingum).
  • Um notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna gilda ákvæði laga um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna (lög nr. 55/1996, rg. 144/2009).
  • Lög um sjúkraskrár (lög nr. 55/2009)
  • Um þau atriði sem ekki er kveðið á um í fyrrgreindum lögum gilda lög nr. 44/2014 til fyllingar eftir því sem við á. Ráðherra fer með framkvæmd laga þessara.